اخبار

واحد شماره 3 نیروگاه رامین مجددا به شبکه سراسری متصل شد

واحد شماره 3 نیروگاه رامین مجددا به شبکه سراسری متصل شد
واحد 305 مگاواتی شماره 3 نیروگاه رامین که درروز پنج شنبه اخیر براثر اشکال فنی از ناحیه ژنراتور از مدار خارج شده بود با تلاش بی وقفه کارکنان وپس از رفع اشکال فنی وتعویض زغالهای ژنراتور ساعتی پیش وارد مدار شد.

 

 

 

 

رضا جدیدیان سرپرست معاونت تولید این نیروگاه با تشریح این عملیات گفت:از این فرصت پیش آمده بنحوی مطلوب استفاده شد که علاوه بر رفع اشکال فنی ژنراتور، دیفکتها ومشکلات بویلر وکندانسور از قبیل نشت یابی ورفع این مشکلات نیز اقدام گردید.

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۹۰۴