اخبار

با اجرای 26 پیشنهاد فنی- مهندسی

صرفه جویی 10 میلیارد ریالی نیروگاه رامین اهواز از طریق نظام پیشنهادات

صرفه جویی 10 میلیارد ریالی نیروگاه رامین اهواز از طریق نظام پیشنهادات
این نیروگاه با بکارگیری دانش و تجربه کارکنان خود ، ایجاد زیرساختهای سیستمی و با تقویت نظام پیشنهادات توانست درجهت اجرایی نمودن طرح های فنی- مهندسی و صرفه جویی ریالی و ارزی گامهای ارزشمندی بردارد
 
 
 
 
 
 
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : امید زمانپور سرپرست معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اظهار داشت : با اتخاذ رویکردهای انگیزشی و تشویقی و در راستای بهره مندی مطلوب از دانش و تجارب بومی کارکنان، از طریق کمیته های تخصصی و اجرایی تشکیل شده در نظام پیشنهادات ، مبلغی بالغ بر صد و هشتاد میلیون ریال پاداش مطابق مکانیزم های محاسباتی نظام مذکور تعیین و به پیشنهاد دهندگان  پرداخت نمودیم .  وی بکارگیری دانش و تجربه کارکنان نیروگاه و ایجاد زیرساختهای سیستمی در جهت تقویت نظام پیشنهادات و اجرای طرح های فنی- مهندسی را گامهای ارزشمندی دانست و گفت: طرحهای فوق در حوزه های مکانیک ، بهره برداری بخار ، ابزار دقیق ،الکتریک و شیمی  توسط همکاران و سرمایه های انسانی سازمان ارائه گردیده ، که  پس از تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط  و انجام  فعالیت های کارشناسی ، با اتمام فرایند اجرایی این طرحها، منافعی بالغ بر ده میلیارد ریال، صرفه جویی ارزی و ریالی به همراه داشته و  نقش به سزایی در پایداری تولید و بهبود بهره برداری واحدهای نیروگاه رامین ایفا نمودند. 
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز هم اکنون با رویکردی هوشمندانه و با استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی توانست بسترهای لازم در عرصه نظام پیشنهادات و مدیریت دانش فراهم سازد تا ازاین طریق ضمن تقویت مشارکت کارکنان خود در بهبود و اجرایی طرحهای فنی ، زمینه انتقال دانش وتجربیات خود را به نسل های آینده فراهم سازد.
 
۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۴۴
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۹۰۲