اخبار

جلسه توجیهی کارگروه تخصصی رونق تولید واحد مکانیک نیروگاه رامین برگزار شد

جلسه توجیهی کارگروه تخصصی رونق تولید واحد مکانیک نیروگاه رامین برگزار شد
در این جلسه تخصصی راهکارهای بهبود فرایندهای تعمیراتی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با تجهیزات فنی بمنظور تسریع در اجرای عملیاتها مورد بررسی قرار گرفت
۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۴
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۷۸۱