اخبار

از سوی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور صورت پذیرفت.

تائید اولویت های تحقیقاتی سال۹۸ نیروگاه رامین اهواز

اولویت های تحقیقاتی سال۹۸ نیروگاه رامین اهواز به تائید شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور رسید و پس از تصویب توسط وزارت نیرو اطلاع رسانی به دانشگاهها و مراکز علمی ابلاغ خواهد شد.
 
 
  به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در دومین جلسه کمیته تحقیقات و توسعه فنآوری در سال جاری که با حضور اعضا کمیته و اساتید هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نیروگاه برگزار شد نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه رامین گفت: اولویت های تحقیقاتی سال۹۸ نیروگاه رامین اهواز به تائید شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور رسید و پس از تصویب توسط وزارت نیرو اطلاع رسانی  به دانشگاهها و مراکز علمی ابلاغ خواهد شد.
 
وی حمایت مالی جهت ارائه مقالات تایید شده در همایشها و کنفرانسها و بررسی موانع و چالشهای فنی و مالی در مسیر انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه راهکارهای عملی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان نمود.
 
 در ادامه این جلسه، بررسی فنی صورت گرفته بر روی محدودیت اختلاف دمای سیلندر IP واحد ۳۱۵مگاواتی شماره ۵ نیروگاه رامین که نهایتا منجر به رفع قطعی این محدودیت هفت ساله گردید توسط علیرضا احسانی از کارشناسان نیروگاه ارائه شد.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۹۳۶