اخبار

تلاش کارکنان نیروگاه رامین بمنظور رفع مشکلات فنی در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد

تلاش کارکنان نیروگاه رامین بمنظور رفع مشکلات فنی در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
به روایت تصویر : کارکنان نیروگاه رامین در گرمای محیطی بیش از 60 درجه سانتیگراد در جهت رفع مشکلات فنی واحدهای تولیدی تالاش می کنند
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۱۲۰