اخبار

امین تاجدانی بعنوان مشاور فنی مدیرعامل نیروگاه رامین منصوب شد

امین تاجدانی بعنوان مشاور فنی مدیرعامل نیروگاه رامین منصوب شد
طی ابلاغی ازسوی مهندس ناصر محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین، آقای مهندس امین تاجدانی بعنوان « مشاور فنی مدیر عامل» منصوب گردید.
وی پیش از این عهده دار معاونت تولید این نیروگاه بوده است.
۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۱,۳۲۳