اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن ونماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو

برگزاری جلسه هماهنگی  پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن ونماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این مسابقات به میزبانی امورفرهنگی صنعت آب وبرق خوزستان در محل گیت بوستان سازمان آب وبرق خوزستان برگزار می شود و کاروان قرآنی نیروگاه رامین با 19نفر از نخبگان قرآنی فرزندان کارکنان در این جشنواره حضور خواهد داشت.
۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۵۸۴