اخبار

تعمیرات و بازسازی الکترومترهای نیروگاه رامین

تعمیرات و بازسازی الکترومترهای نیروگاه رامین
قاب تلاش : تعمیرات و بازسازی الکترومترهای نیروگاه رامین
۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۴۶۲