اخبار

دبیر کارگروه تخصصی رونق تولید نیروگاه رامین منصوب شد

دبیر کارگروه تخصصی رونق تولید نیروگاه رامین منصوب شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی ابلاغی از سوی مهندس ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین سرکار خانم مهندس مینا غدیر پور بعنوان دبیر کارگروه تخصصی رونق تولید نیروگاه رامین منصوب گردید.
ایشان کارشناس الکتریک معاونت مهندسی وبرنامه ریزی نیروگاه می باشند.
۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵
تعداد بازدید : ۹۵۲