اخبار

ساخت کامل یک دستگاه کولر بخار استارت بویلر در کارگاه ساخت و بازسازی مبدل های حرارتی نیروگاه رامین اهواز

ساخت کامل یک دستگاه کولر بخار استارت بویلر  در کارگاه ساخت و بازسازی مبدل های حرارتی نیروگاه رامین اهواز
۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۸
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۳۴۷