اخبار

تعمیرات اساسی برج خنک کن شماره 5 نیروگاه رامین وارد مرحله پایانی شد

تعمیرات اساسی برج خنک کن شماره 5 نیروگاه رامین وارد مرحله پایانی شد
با اتمام پروژه وعملیاتی شدن این تاسیسات مهم، افزایش وپایداری تولید در واحدههای 3 و4 نیروگاه رامین محسوس خواهد بود.
۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۳۲
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۷۴۲