اخبار

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز

حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت پرسنل مهمترین اولویت نیروگاه رامین است

حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت پرسنل مهمترین اولویت نیروگاه رامین است
جلسه کمیته H.S.E نیروگاه رامین با محوریت بررسی راهکارهای ارتقاء سطح ایمنی این مجموعه صنعتی برگزار شد.
 

 

 

 

 

 

 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : درابتدای این جلسه تخصصی رسول حیدری رئیس گروه H.S.E نیروگاه به ارائه گزارشی از عملکرد این واحد در بخشهای ایمنی،بهداشت و محیط زیست پرداخت. وی کنترل و آسیب شناسی نقاط حادثه خیز نیروگاه و کاهش حوادث پرسنلی برای هشتمین سال پیاپی را از مهمترین اقدامات گروه  H.S.E نیروگاه عنوان نمود.حیدری حادثه آتش سوزی کلیدخانه واحد شماره یک نیروگاه رامین و اطفاء بموقع این حریق که باعث کاهش خسارات و گسترش آتش به سایر نقاط نیروگاه شده بود را مهمترین اقدام این گروه طی سالهای گذشته برشمرد . 
در ادامه ناصر محمدی مدیرعامل و رئیس کمیته  H.S.E نیروگاه رامین مهمترین سرمایه نیروگاه را نیروی انسانی باتجربه و متخصص عنوان نمود و حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت این پرسنل را مهمترین اولویت نیروگاه رامین دانست . وی گفت : همه مدیران و رئسای ادارات وظیفه ای جدی در کنترل ، نظارت و رعایت مسائل مرتبط با ایمنی در بخشهای زیرمجموعه خود دارند .  رئیس کمیته  H.S.E نیروگاه حفاظت و ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات و کانهای صنعتی و عمومی نیروگاه را نیز مهم و حیاتی برشمرد و بر رفع کلیه موانع و چالشهای مرتبط با این حوزه تاکید نمود. محمدی اجرای دقیق دستورالعمل ها و جدیت در الزامات ایمنی ،فرهنگ سازی و ارتقاء سطح اطلاعات کارکنان ، آموزش تخصصی ، نظارت بیشتر بر کنترل بهداشت محیط و صیانت و پایش مسائل مرتبط با محیط زیست را  از رویکردهای نیروگاه رامین در سال 98 دانست و بر همکاری و اجرای دقیق آنها در همه بخشهای نیروگاه تاکید نمود.
در ادامه این جلسه تخصصی مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف به بررسی و ارائه نقطه نظرات و راهکارهایی بمنظور ارتقاء سطح ایمنی در نیروگاه رامین پرداختند.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۷
تعداد بازدید : ۱,۲۷۲