اخبار

انتصاب نـاظر عــالی راه انــدازی واحــد چهــار نیروگاه رامین

انتصاب نـاظر عــالی راه انــدازی واحــد چهــار نیروگاه رامین
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی از سوی مهندس محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین،مهندس علیرضا احسانی بعنـوان "نـاظر
عــالی راه انــدازی واحــد چهــار " منصوب شد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۷:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۶۵۸