اخبار

با حضور رسانه های کشوری و استانی

پوشش خبری و برگزاری تور رسانه ای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس

پوشش خبری و برگزاری تور رسانه ای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: همزمان با بازدید وزیر نیرو و افتتاح چندین طرح عملیاتی در استان خوزستان ، دفتر روابط عمومی این نیروگاه بمنظور پوشش خبری آئین اجرایی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس اقدام به هماهنگی و برگزاری تور رسانه ای نموده است.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۷