اخبار

مهندس محسن حافظی بعنوان مدیر اجرایی پروژه بازسازی کلیدخانه واحد یک نیروگاه رامین منصوب شد

مهندس محسن حافظی بعنوان مدیر اجرایی پروژه بازسازی کلیدخانه واحد یک نیروگاه رامین منصوب شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی ابلاغی از سوی مهندس ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین مهندس محسن حافظی به عنوان « مدیر اجرایی پروژه بازسازی کلید خانه واحد یک » منصوب گردید.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۵۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۶۳