اخبار

نشست مدیریت ارشدنیروگاه رامین با نمایندگان شرکت پاور ماشین روسیه

نشست مدیریت ارشدنیروگاه رامین با نمایندگان شرکت پاور ماشین روسیه
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نشست تخصصی درادامه قرارداد شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با شرکت پاور ماشین روسیه بمنظور انجام عملیات بازتوانی این نیروگاه مهم حرارتی رقم خورد.
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۸۲