اخبار

دوره آموزشی وتخصصی"سیستم تحریک ژنراتور" در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید.

دوره آموزشی وتخصصی"سیستم تحریک ژنراتور" در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۷۹