اخبار

با اجرای ۲۱۰ طرح علمی کارآموزی دانشجویان مراکز دانشگاهی استان خوزستان

نیروگاه رامین پیشگام توسعه ارتباط صنعت برق حرارتی با دانشگاهها

با اجرای ۲۱۰ طرح علمی کارآموزی دانشجویان مراکز دانشگاهی استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در راستای تعامل بیشتر صنعت برق حرارتی و دانشگاه طی ۹ماه گذشته ۲۱۰ نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهای استان خوزستان دوره کارآموزی خود را در این نیروگاه سپری نمودند.

 

 

 

 

 
فرشید موزری معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین با اعلام این خبر گفت:توسعه ارتباط و تقویت تعامل نیروگاه رامین با دانشگاههای کشور بویژه دانشگاههای فعال در بخشهای تخصصی  همواره یکی از مهمترین رویکردهای ما طی سالهای اخیر بود که از این طریق توانستیم ضمن ایجاد بسترهای لازم بمنظور اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی زمینه تبادل تجارب و دانش را میان مدیران و کارکنان نیروگاه با پژوهشگران و دانشجویان فراهم سازیم.
موزری گفت : نیروگاه رامین اهواز به لحاظ پیچیدگی صنعتی و برخورداری از تخصص ها و تجهیزات فنی مختلف، محیطی مناسب برای برای آشنایی و کسب تجربه بیشتر دانشجویان رشته های تخصصی است و طی ۹ ماه سال جاری نیز میزبان ۲۱۰ نفر از دانشجویان رشته های مختلف بویژه رشته های فنی در طرح کارآموزی بودیم که برای این تعداد مطابق دستورالعملهای دانشگاهی ومراکز علمی نزدیک به 45 هزار ساعت آموزش تخصصی ارائه گردید.
وی همچنین اظهار امیدواری نمود این دوره های آموزشی-فنی باعث توسعه بیشتر ارتباطات میان نیروگاه و دانشگاهها باشد تا ضمن شاهد کسب تجربه ، تقویت روحیه کاری و انگیزشی دانشجویان شاهد بروز ایده ها و خلاقیتها بمنظور رفع چالش ها  و بهبود فرایندهای تولید انرژی حیاتی برق در نیروگاه رامین باشیم.
۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۳۹