اخبار

دوره آموزشی "مراقبتها درسفرهای خارجی"

دوره آموزشی  "مراقبتها درسفرهای خارجی"
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : بمنظور ارتقاء سطح آشنایی کارکنان این نیروگاه با شرایط و چالشهای مرتبط با سفرهای خارجی کارگاه آموزشی یکروزه ای برگزارشد.
۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۰۸
تعداد بازدید : ۸۶۵