اخبار

بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین

بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس شریفی فر مدیر کل مدیریت بحران وپدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی دربازدید یک روزه از نیروگاه رامین از میزان آمادگی تاسیسات و اقدامات مصونیت بخش این نیروگاه بازدید کرد.
۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۵۸
تعداد بازدید : ۶۴۹