اخبار

پس از انجام فعالیت های پیشگیرانه و تعمیراتی 72 ساعته

واحد شماره 5 نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری متصل گردید

واحد شماره 5 نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری متصل گردید
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین؛مهندس امین تاجدانی معاونت بهره برداری این نیروگاه گفت:پس از اخذ مجوز خروج سه روزه این واحد 315 مگاواتی که بمنظور رفع چالشها وایرادات فنی انجام گرفت. خوشبختانه با تلاش شبانه روزی واحدهای تعمیراتی وموفقیت در انجام عملیات تعمیراتی، این واحد با ظرفیت پیش بینی شده هم اکنون به مدار تولید متصل گردید.
 
۲۹ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱۳۶