اخبار

با حضور دکتر علی گودرزی مدرس ومتخصص ژنراتور

دوره تخصصی وآموزشی "ژنراتور سنکرون و تستهای آن " ویژه کارشناسان وتکنسینهای بهره برداری در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید

دوره تخصصی وآموزشی "ژنراتور سنکرون و تستهای آن " ویژه کارشناسان وتکنسینهای بهره برداری در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید
۲۹ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۳۶
تعداد بازدید : ۳۸۹