اخبار

بمنظور ارتقای تعاملات درون سازمانی ودرراستای آشنایی بیشتر با موضوعات کارکنان صورت گرفت.

جلسه مدیریت ارشد نیروگاه رامین با کارکنان شیفتهای بهره برداری

جلسه مدیریت ارشد نیروگاه رامین با کارکنان شیفتهای بهره برداری
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در دیداری که مدیرعامل نیروگاه با پرسنل قسمتهای مختلف شیفت بهره برداری داشتند موضوعات فنی واحدها ، مشکلات نیروی انسانی و دغدغه های کارکنان در فضایی صمیمی مورد بررسی قرار گرفت.
۱۳ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۲۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۹۶