اخبار

بمنظور مدیریت دانش وثبت تجارب متخصصین

تدوین دستورالعمل سیگنالینگ و حفاظت الکتریک نیروگاه رامین اهواز

تدوین  دستورالعمل سیگنالینگ و حفاظت الکتریک نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندسان مجرب و متخصص نیروگاه رامین بمنظور ثبت و انتقال دانش و تجربیات خود به مهندسان جوان اقدام به طراحی دستورالعمل جامع سیگنالینگ و حفاظت الکتریک واحدهای تولیدی این نیروگاه نمودند.

 

 

 

 

 
 
 مهندس داریوش فرشادیان پور و بابک آرپناهی از پرسنل الکتریک بهره برداری فاز 3  و ازطراحان این دستورالعمل اظهار داشت : پیچیدگی و تعدد دستورالعمل های چاپی و جامع سیگنالینگ و حفاظت الکتریک و همچنین عدم دسترسی و زمان بر بودن اجرای آن در مواقع اضطراری یکی از چالشهای جدی در بخش بهره برداری واحد های نیروگاه رامین بود .
وی با اشاره به حساسیت بخش الکتریک و حفاظت واحدهای نیروگاهی در فرآیند بهره برداری و لزوم سرعت عمل بالا همکاران بویژه در مواقع اضطراری گفت :  با توجه به موارد فوق اقدام به انجام تحقیقات فنی نموده و با بررسی نقشه ها و دستورالعمل های روسی و انگلیسی وبهره گیری از تجربیات همکاران بهره برداری که بصورت دستی در دفاتر فنی ثبت شده بودند ، طرح تدوین نرم افزار دستورالعمل جامع سیگنالینگ و حفاظت الکتریک این واحدها را به اجرا گذاشتیم .
وی با اشاره به چالشهای دستورالعمل قدیمی و چاپی این بخش و همچنین بازنشستگی پرسنل باتجربه ، مهمترین مزایای نرم افزاردستورالعمل جدید را در دسترس بودن، شفاف بودن و سرعت مطالعه و اجرای آن توسط همکاران جوان عنوان نمود . 
شایان ذکر است فاز اول این طرح ویژه بخش الکتریک واحدهای 315 مگاواتی 5 و 6 نیروگاه رامین است وطی برنامه ریزی های صورت گرفته شده تدوین دستورالعمل های ویژه سایر واحدهای نیروگاه نیز اجرا می شود.
مولفین این مجموعه دستورالعملها فنی از حمایتهای مدیریت عامل نیروگاه ومشاوره و همراهی دکتر محمدحسین براتی مبارکه رئیس گروه آموزش بعنوان استاد مشاور این طرح یاد کرده ونتیجه اثر بخش این مدل جدید را مرهون همدلی آنان دانستند.
شایان ذکر است درراستای توجه بیشتر به مدیریت دانش وانتقال تجارب  دستورالعملهای فنی وبهره برداری دیگری توسط همکاران متخصص در حوزه های مختلف  در حال برنامه ریزی وتدوین است.
@prrppa
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۲۱