اخبار

بازدید مسئول امور فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از نیروگاه افق ماهشهر

بازدید مسئول امور فرهنگی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از نیروگاه افق ماهشهر
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۱۸