اخبار

در 8 ماهه سال جاری تحقق یافت

تولید انرژی برق در نیروگاه رامین ازمرز7 میلیون مگاوات ساعت گذشت

تولید انرژی برق در نیروگاه رامین ازمرز7 میلیون مگاوات ساعت گذشت
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نیروگاه در 8 ماهه سال جاری توانست 7 میلیون 61 هزار و 849 مگاوات ساعت انرژی برق را تولید و به شبکه سراسری برق کشور ارائه نماید.
 

 

                                                                                                                                             

مهندس ناصرمحمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به عملکرد و تلاش کارکنان این نیروگاه در تامین برق مورد نیاز مردم بویژه در تابستان طاقت فرسای سال جاری اظهار داشت : این میزان تولید در شرایطی تحقق یافت که طی ماههای اخیر واحدهای 305 مگاواتی شماره 2و3 وهمچنین واحد 315 مگاواتی شماره 5  این نیروگاه را بدلیل انجام تعمیرات میاندوره ای بطور مستمر در چرخه تولید نداشته و از اواسط آبان ماه نیز واحد 305 مگاواتی شماره 4 را بمنظور تعمیرات اساسی از مدار تولید انرژی برق خارج نموده بودیم. وی همچنین با اشاره به افزایش 3 مگاواتی متوسط تولید لحظه ای این نیروگاه از 260 به 263 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال96 ، میزان افزایش تولید آبان ماه سال جاری را 763 هزار و 501  مگاوات ساعت اعلام نمود.                                               
 
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز بعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور با 6 واحد تولیدی ئ با مجموع ظرفیت 1850 مگاوات ساعت نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.
۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۰۸