اخبار

خلاصه عملکرد امور H.S.E نیروگاه رامین -6 ماهه اول 1397

 
 
 🔹ایمنی و آتش نشانی
1- آنالیز حوادث پرسنلی سال96 مطابق با استاندارد (کاهش چشمگیری از حوادث برای هفتمین سال متوالی بدست آمده است از لحاظ اقتصادی و حفظ سرمایه نیز بررسی شد)
2- مطابق با آمار در شش ماهه سال97 کاهش 25 درصدی در بخش حوادث پرسنلی نسبت به سال گذشته گزارش شده است.
3- گزارش آنالیز آتش سوزی های سال96 (نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری مشاهده شد)
4- مطابق با آمار در شش ماهه سال97 کاهش 50درصدی آتش سوزی نسبت به زمان مشابه سال گذشته گزارش شده است.
5- تعمیرات اساسی خودرو بنزآتش نشانی شماره1
6- بازرسی و نظارت اورهال واحد1
7- نظارت بر قرارداد آتش نشانی 
8- شارژ کپسول پودر شیمیایی12 کیلویی 110 مورد، 6 کیلویی45 مورد ، فوم شیمیایی 52 مورد در داخل شرکت انجام شد. 
9- بازرسی وبازدیدهای برنامه ریزی شده و موردی از سایت نیروگاه
10- بررسی دیفکتها و درخواستها تعمیراتی دارای ریسک خطر جهت ایمن سازی وکنترل خطر
11- بررسی و ارائه گزارش حوادث پرسنلی و حوادث تجهیزاتی
12- بازسازی و طراحی مسیر رینگ آتش نشانی
13- دریافت گواهینامه سلامت کرنها وجرثقیل های نیروگاه
14- پیگیری مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مصوبات مربوطه کمیته ها
15- پیگیری ،نظارت و خرید تجهیزات حفاظت فردی پرسنل شرکت و پیمانکاران
16- برگزاری جلسات ایمنی و حفاظت فنی با اداره کار و رفاه اجتماعی استان
17- خرید لوازم وتجهیزات آتش نشانی
18- فرماندهی عملیات اطفاء حریق داخل شرکت 
19- شرکت درجلسات شورای سیاست گذاری HSE شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
 
🔹بهداشت حرفه ای
 
1- بازدید وپایش نقاط مختلف نیروگاه از لحاظ بهداشتی و رفع نواقص بهداشتی آنها 
2- پیگیری جهت خریداری یک دستگاه دی سی شوک برای درمانگاه 
- سنجش عوامل زیان آور محیط کار در سطح نیروگاه بصورت ماهیانه نظیر :– صداسنجی در مکانهای دارای آلودگی صوتی – نورسنجی درسایتهای اداری و صنعتی 
3- بررسی و پیگیری بیماری های برخی از شاغلین نیروگاه درخصوص رعایت وضعیت جسمانی و روانی آنان در محل کار و ارایه برخی امکانات رفاهی درمانی به آنها .
4- بررسی و پیگیری بیماری های ناشی از کار برخی از شاغلین نیروگاه وهماهنگی با متخصص طب کار درخصوص ارایه راه کارهای پزشکی ومجوز ادامه بکارگیری فرد شاغل 
5- شرکت در جلسات ماهیانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان باوی و معاونت بهداشتی استان 
6- بررسی و پیگیری پرونده های سخت و زیان آور برخی از شاغلین از سوی مرکز بهداشت و اداره کار در جهت تایید برای بازنشستگی
7- بررسی مواد شیمیایی مورد استفاده هر قسمت وارایه برگه اطلاعات ایمنی موادشیمیایی (MSDS) برای پرسنل آن قسمت 

 

🔹 محیط زیست
 
• انجام دو مرحله اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی نیروگاه رامین (خوداظهاری) شامل دود ، پساب ، صدای روز و شب ،‌ گازها و ذرات معلق محیط یاز ارسال گزارشات خوداظهاری 
• تعریف پروژه های بهینه سازی زیست محیطی درسال 1397 ازجمله پروژه خرید و نصب آنالایزرآنلاین دود جهت واحدهای1و2،نصب آنالایزرهای آنلاین دودواحدهای5 و6،خرید دستگاه آنالایزر گازهای خروجی 
• ارائه مقاله با عنوان مانیتورینگ آنلاین پساب با معرفی سیستم های تصفیه و‌ حضور در پنل داوری اولین همایش HSE نیروگاه های حرارتی کشور،تیرماه 97
• ارسال گزارش جامع از اقدامات و پروژه های زیست محیطی نیروگاه جهت اداره کل حفاظت محیط زیست 
• ارسال اطلاعات مدیریت پسماندهای محفظه احتراق درنیروگاه به دفتربهسازی نیروگاه ها و محیط زیست 
• ارسال مشخصات سیستم های پایش لحظه ای گازهای خروجی از دودکش ها در نیروگاه رامین و نیروگاه افق ماهشهر به اداره کل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست
• ارسال اطلاعات درخصوص شناسایی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر اقلیمی در بهره برداری از نیروگاه ها و برنامه های بهبود به اداره کل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست 
• همکاری باکمیته آب نیروگاه ازجمله:مکاتبه با شرکت آب و فاضلاب کلان شهر اهوازونمونه برداری از فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز (چنیبیه) توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست و ارائه گزارش نتایج 
• اندازه گیری دود خروجی از 13 کانون توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت بررسی اثربخشی سیستم جدید آببندی ایرهیتر واحد یک توسط تعمیرات
• نظارت بر عملیات ساختمانی احداث کارگاه شستشوی مبدلهای حرارتی و انتقال پساب های تولیدی به تصفیه خانه
• بررسی علل اشباع کوتاه مدت تله های تصفیه خانه های فیزیکی نیروگاه اول و ارائه راهکار برای رفع موضوع فوق الذکر طی جلسات با مسئولین مرتبط از جمله تهیه شرح کار و فرم تعریف پروژه جهت واگذاری عملیات تخلیه و لایروبی لجن های تصفیه خانه فیزیکی به شرکت های معتمد محیط زیست در امور پسماند 
• بررسی و امکانسنجی روش نصب آنالایزرهای آنلاین گازهای خروجی از دودکش ها در 4 واحد نیروگاه افق ماهشهر 
• تهیه شرح کار و هماهنگی با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت انجام خوداظهاری نیروگاه افق ماهشهر
• نظارت بر انجام کلیه فرایندهای آلوده ساز زیست محیطی از جمله شستشوهای شیمیایی بویلر ، کندانسور و.... و پایش ، کنترل و پیشگیری از بروز جنبه های زیست محیطی احتمالی 
• تعریف اهداف محیط زیست و برنامه های عملیاتی حصول آنها در نیروگاه رامین جهت سال 1397
• ثبت نتایج سه ماهه اندازه گیری دودوپساب درسامانه پایش زیست محیطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
• تهیه و تدوین گزارش سالیانه روند تغییرات آلاینده های دود وپساب 
• تهیه گزارش های تحلیلی ماهانه از روندتغییرات پارامترهای آلاینده دود و پساب 
• انجام بازدید های هفتگی از کانکس آنالایزرهای آنلاین دود و پساب وبازدیدهای روزانه از سالن توربین هال ، محوطه زیر بویلر ، پیت ها و کلیه قسمتهای نیروگاه علی الخصوص محوطه کارگاهی تعمیرات اساسی و میاندوره ای واحد ها جهت پایش جنبه های زیست محیطی و تذکر درصورت مشاهده هرگونه آلودگی
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۲۶۶