اخبار

برای دومین سال متوالی وهمزمان با ایام پیاده رویی اربعین حسینی ،بامدیریت ومشارکت نیروگاه رامین صورت گرفت.

آغاز فعالیت سامانه تولید وبسته بندی آب جرعه(لیوانی) وزارت نیرو در مرز شلمچه

آغاز فعالیت سامانه تولید وبسته بندی آب جرعه(لیوانی) وزارت نیرو در مرز شلمچه
 
 
🔽به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین،بمنظور تامین آب بهداشتی وسالم مورد نیاز مواکب حسینی مستقر در مرز شلمچه ،سامانه بسته بندی وتولید آب لیوانی وزارت نیرو با مشارکت ومدیریت نیروگاه رامین بعنوان نماینده صنعت برق حرارتی کشور آغاز بکار کرده است.
🔽این سامانه سیار روزانه 110هزار عدد آب لیوانی بهداشتی تولید وبصورت رایگان در اختیار زائرین حرم حسینی قرار می دهد.
🔽تامین وتحویل آب بهداشتی وسالم توسط این سامانه تا 10 آبان ماه ادامه دارد.
۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۲۵