اخبار

بازدید مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه رامین

بازدید مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه رامین
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس مهرداد مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروی برق حرارتی طی بازدیدی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی نیروگاه رامین را مورد بررسی قرار داد .
این بازدید که با حضورمهندس ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین و مهندس عین الله صالحی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و مهندس منصور نعیمی سرپرست شرکت تولید نیروی برق رامین وجمعی از معاونین ومدیران نیروگاه رامین انجام گرفت.
🔽انجام نشست تخصصی درخصوص رفع چالش فنی از واحد 5 نیروگاه رامین ،بازدید از اقدامات تعمیراتی این واحد وهمچنین بازدید از برجهای خنک کن واحدهای از اهم برنامه بازدید یک روزه مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی از این نیروگاه بود .
🔽دراین بازدید ناصر محمدی سرپرست نیروگاه رامین گزارشی از روند تولید وهمچنین برنامه ریزی تعمیراتی و تلاش واهتمام جدی کارکنان درجهت پایداری تمامی واحدها ورفع موانع فنی بمنظور استمرارتولید در ایام پیش رو را تشریح کرد.
۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۲۴