اخبار

اولین جلسه هم اندیشی دبیران پدافند غیرعامل نیروگاههای برق حرارتی خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : اولین جلسه هم اندیشی دبیران پدافند غیرعامل نیروگاههای برق حرارتی خوزستان به میزبانی نیروگاه رامین برگزار شد.
مهندس بیژن عبدالهی دبیر پدافند غیرعامل نیروگاه رامین اظهار داشت : برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم میان نیروگاههای استان خوزستان ، شناسایی نقاط آسیب پذیر ، برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل و رعایت الزامات پدافند غیرعامل بر اساس نوع بهره برداری از مهمترین محورهای این جلسه تخصصی بود .
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : اولین جلسه هم اندیشی دبیران پدافند غیرعامل نیروگاههای برق حرارتی خوزستان به میزبانی نیروگاه رامین برگزار شد. 
مهندس بیژن عبدالهی دبیر پدافند غیرعامل نیروگاه رامین اظهار داشت : برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم میان نیروگاههای استان خوزستان ، شناسایی نقاط آسیب پذیر ، برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل و رعایت الزامات پدافند غیرعامل بر اساس نوع بهره برداری از مهمترین محورهای این جلسه تخصصی بود .
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۸۲