اخبار

از پزشک و کادر درمانی نیروگاه رامین تقدیر شد

از پزشک و کادر درمانی نیروگاه رامین تقدیر شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : بمناسبت سالروز تولید حکیم ابوعلی سینا پزشک نامی ایرانی از پزشک و تیم درمانی نیروگاه رامین تجلیل شد
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۰۶