اخبار

سمینار آموزشی آشنایی با ترفند های جاسوسی وتخلیه تلفنی در نیروگاه رامین برگزار شد

سمینار آموزشی آشنایی با ترفند های جاسوسی وتخلیه تلفنی در نیروگاه رامین برگزار شد
کارگاه آموزشی شیوه ها و آثار اقدامات شوم افراد مخرب در عرصه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، صنعتی و ...ارادئه گردید
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۰۴