اخبار

همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان و خانواده نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

همایش پیاده روی  خانوادگی ویژه کارکنان و خانواده نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان و خانواده نیروگاه رامین اهواز برگزار شد به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: همایش پیاده روی خانوادگی نیروگاه رامین در شهر اهواز برگزار شد.

همایش پیاده روی  خانوادگی ویژه کارکنان و خانواده نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: همایش پیاده روی خانوادگی نیروگاه رامین در شهر اهواز برگزار شد.

در این همایش با شکوه  بیش از هفتصد نفر از کارکنان وخانواده نیروگاه رامین شرکت نمودند و در پایان ضمن اهدا  150 هدیه فرهنگی به کودکان  به قید قرعه به 5  نفر دوچرخه و به 30 نفر پتوی دونفره اهدا شد. 

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۰۹
تعداد بازدید : ۱,۰۲۰