اخبار

فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه رامین منصوب شد.

فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه رامین منصوب شد.
مهندس مجید دالوند باحفظ سمت به فرماندهی پایگاه بسیج نیروگاه رامین منصوب گردید
۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۶۵