اخبار

پیشتازی روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در صنعت برق کشور

پیشتازی روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در صنعت برق کشور
در دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور ، روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت .

در دومین همایش و جشنواره روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور ، روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت .

در این همایش که با حضور مدیران روابط عمومی وزارت نیرو، شرکت توانیر ، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، مدیران روابط عمومی های نیروگاههای برق حراتی کشور و مدیران ارشد صنعت برق خوزستان برگزار گردید ،نقش روابط عمومی ها در معرفی خدمات و تلاش مستمر کارکنان این صنعت و همچنین راهکارهای تقویت سطح آگاهی و مشارکت مردم در مصرف بهینه این انرژی حیاتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در ادامه این همایش برترین های دومین جشنواره شرکتهای زیرمجموعه تولید برق حرارتی کشور معرفی شدند و در این بین روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز با کسب بیشترین امتیاز از سوی کمیته ارزیابی برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول این جشنواره تخصصی شد و با اهداء لوح و تندیس یابودی مورد تجلیل قرار گرفت .

همچنین در این همایش از سلطانعلی صحنعلی زاده مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین بعنوان "مدیر برتر " و داوودسلیمانی بعنوان "کارشناس برتر" شرکتهای زیرمجموعه تولیدبرق حرارتی ایران در سال ۹۶ تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

 انعکاس تلاشها و توانمندی های کارکنان این نیروگاه با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی، تقویت فرهنگ مصرف بهینه انرژی، اقدامات رسانه ای ، انتشار نشریه نخل و کارون واقدامات فرهنگی و اجتماعی درون سازمانی و منطقه ای دفتر روابط عمومی نیروگاه رامین مهمترین شاخص های تخصصی در کسب این عناوین بوده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۴۱