اخبار

برگزاری کارگاه تخصصی راه اندازی واحد بخار در نیروگاه رامین

برگزاری کارگاه تخصصی راه اندازی واحد بخار در نیروگاه رامین
برای اولین بار دوره تخصصی"سیمولاتور گویای راه اندازی نیروگاه بخار" را با حضور 68 نفر از همکاران شاغل در اتاق فرمانهای تولید نیروگاه با تخصص وگرایشهای مکانیکی،الکتریکی وشیمی وابزار دقیقی برگزار شد
🔹به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین، دکتر محمدحسین براتی مبارکه رئیس گروه آموزش نیروگاه با اعلام این خبر گفت: عملیات راه اندازی واحدهای بخار یکی از سخت ترین و پیچیده ترین  در تمامی انواع نیروگاههای جهان بوده وآموزش متد و یافته های جدید ویادآوری  ورشدتوانمندیهای همکاران بهره برداری از اهمیت والایی برخوردار است که درهمین راستای برای اولین بار دوره تخصصی"سیمولاتور گویای راه اندازی نیروگاه بخار" را با حضور 68 نفر از همکاران شاغل در اتاق فرمانهای تولید نیروگاه با تخصص وگرایشهای مکانیکی،الکتریکی وشیمی وابزار دقیقی برگزار نماییم.
وی در ادامه افزود که خوشبختانه وبه اعتماد تجارب و استعداد فنی ومهندسی درون نیروگاهی ،تدریس این دوره در همه سطوح و تخصص توسط مدرسین همکار انجام گردید.
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۱۶