اخبار

🔹جلسه تخصصی کارگروه شیمی و محیط زیست نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

🔹جلسه تخصصی کارگروه شیمی و محیط زیست نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
در این جلسه اولویتهای تحقیقاتی نیروگاه در حوزه شیمی و محیط زیست و نحوه تعامل دانشگاه و نیروگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
با حضور اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز
🔹جلسه تخصصی کارگروه شیمی و محیط زیست نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : جلسه کارگروه شیمی و محیط زیست نیروگاه رامین اهواز با حضور اساتید گروه شیمی دانشگاه چمران و اعضای کارگروه شیمی و محیط زیست نیروگاه در محل سالن کنفرانس برگزار شد. نگار حسینی زاده دبیرکمیته تحقیقات تولید و توسعه فناوری نیروگاه رامین اظهار داشت : در این جلسه اولویتهای تحقیقاتی نیروگاه در حوزه شیمی و محیط زیست و نحوه تعامل دانشگاه و نیروگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . وی گفت : در بخش اول این جلسه نحوه مقابله با مشکل افزایش کدورت و املاح رودخانه کارون در سالهای اخیر و ارائه راه حلهای جدید و مناسب جهت حل مشکلات ناشی از آن به ویژه در بخشهای تصفیه خانه شیمیایی، بویلر کمکی مورد بررسی و در بخش دوم نیز راهکارهای رفع چالشهای مرتبط با تجمع پسماندهای صنعتی خاص در نیروگاه و لزوم معدوم سازی و یا بازیافت آنها با کمترین هزینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۲۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۰۸