اخبار

دوره آموزشی"مدیریت تغییر وتحول" در نیروگاه رامین اهواز برگزار گردید.

دوره آموزشی"مدیریت تغییر وتحول" در نیروگاه رامین اهواز برگزار گردید.
این دوره آموزشی با حضور معاونین ، مدیران و روسای ادارت نیروگاه در قالب دوره 18 ساعته ودر روزهای شنبه ویکشنبه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین؛دکتر محمدحسین براتی مبارکه رئیس گروه آموزش نیروگاه با اعلام این دوره تخصصی اظهار داشت که توجه و ارتقاء تخصص در رهبری و دانش مدیریت مدیران ارشد سازمان از اولویتهای مهم آموزشی بوده که این هدف با برگزاری دورههای تخصصی محقق می گردد.
وی درادامه گفت که این دوره آموزشی با حضور معاونین ، مدیران و روسای ادارت نیروگاه در قالب دوره 18 ساعته ودر روزهای شنبه ویکشنبه برگزار شد
🔻مدرس این دوره دکتر علی داوری از اساتید مجرب درعلوم مدیریت وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران می باشد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۰۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۳۱