اخبار

موفقیت فرزند همکار در مسابقات کشوری نینجا رنجر

موفقیت فرزند همکار در مسابقات کشوری نینجا رنجر
سجاد حیدری فرزند همکارمان رسول حیدری موفق به کسب مقام سوم کشوری در رشته رزمی "نینجا رنجر" شد
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۰۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۸۹