اخبار

اولین جلسه" شورای قشربسیج کارگری شهرستان باوی "به میزبانی نیروگاه رامین انجام پذیرفت.

اولین جلسه" شورای قشربسیج کارگری شهرستان باوی "به میزبانی نیروگاه رامین انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مجید دالوند فرماندهی حوزه بسیج کارگری شهید صالحی نژاد شهرستان باوی در خصوص اهمیت این جلسه اظهار داشت: مهمترین برنامه ها وفعالیتهای بسیج کارگری شهرستان باوی در این جلسه تصمیم گیری وبه پایگاهها زیر مجموعه بمنظور اجرا ابلاغ می گردد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۰۶