اخبار

پایان موفقیت آمیزتعمیرات بویلر کمکی(استارت بویلر) فاز یک نیروگاه رامین.

پایان موفقیت آمیزتعمیرات بویلر کمکی(استارت بویلر) فاز یک نیروگاه رامین.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : امین تاجدانی معاونت تولید نیروگاه با اعلام این خبر گفت : بویلر کمکی فاز یک که بمنظورانجام تعمیرات ورفع نشتی در آواپراتوروهمچنین سرویس مبدلهای حرارتی وبازدید از محفظه احتراق از مدار خارج شده بود، پس از صرف 72 ساعت عملیات تعمیراتی وتحقق اهداف از پیش تعیین شده ، مجددا با موفقیت به سیکل تولید انرژی در نیروگاه وارد گردید.
امین تاجدانی با اشاره به موفقیت این عملیات تعمیراتی گفت: بویلر کمکی نقش بسیار مهم در پایداری تولید در این فاز داشته که پس تعمیرات با کیفیت هم اکنون باتولید نزدیک به 75 تن آب مقطر تولیدی با کنداکت 2.1  کمک شایانی به استمرار تولید در این نیروگاه کرده است.
۳ بهمن ۱۳۹۶ ۰۷:۵۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۶۱