اخبار

دبیر شورای امر به معروف ونهی از منکر نیروگاه رامین منصوب شد.

دبیر شورای امر به معروف ونهی از منکر نیروگاه رامین منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی ازسوی ستاد امربه معروف ونهی ازمنکراستان خوزستان رضا صالحی ریحانی سرپرست معاونت مالی وامور پشتیبانی باحفظ سمت " بعنوان دبیر شورای امربه معروف ونهی ازمنکر " نیروگاه منصوب گردید.
۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۷:۳۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۸۲