اخبار

سمینار روانشناسی "خانواده سالم " با حضور کارکنان نیروگاه رامین برگزار گردید

سمینار روانشناسی "خانواده سالم " با حضور کارکنان نیروگاه رامین برگزار گردید
این سمینار در راستای ارتقاء سطح بهداشت روانی کارکنان وآشنایی بیشتر با عناصر خانواده سالم وایجاد روحیه شاد وارتباط گرم وموثر در خانواده ها برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین؛ مریم شیشه بر مشاور مدیرعامل در امور بانوان وخانواده نیروگاه با اشاره به اینکه کانون خانواده اصلی ترین ومهمترین نهاد جامعه است که سلامت خانواده ، برای اعتلای ورشد جامعه ضروری بوده ونیروگاه رامین وکارکنان آن بعنوان تولید کننده برتر انرژی برق در کشور بمنظور تحقق اهداف خود به آموزش بیشتر چنین الگوههای نیازمند است.
وی درادامه افزود :این سمینار در راستای ارتقاء سطح بهداشت روانی کارکنان وآشنایی بیشتر با عناصر خانواده سالم وایجاد روحیه شاد وارتباط گرم وموثر در خانواده ها برگزار گردید.
ایشان در حاشیه این سمیناربه استقرار واحد روانشناسی خانواده در نیروگاه رامین در روزهای آینده(یک روز درهفته ) اشاره کرد واذعان داشت که اسباب وشرایط  شروع بکار این واحد حامی و اثر بخش با حمایت جدی مدیریت عامل نیروگاه فراهم شد.
در این سمینارآموزشی خانم دکتر خدیجه شیرالی نیا مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه  شهید چمران اهواز با سخنرانی وارائه راهکارهای تخصصی  به سوالات حاضرین پاسخ داد.
این سمینار در سالن آمفی تئاتر شهید شیری نیروگاه وبا حضور کارکنان برگزار گردید.
۳۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۳۹