اخبار

سید صادق موسوی عنوان نفر اول مسابقات قرآنی جامعه کار،تلاش ورفاه اجتماعی خوزستان راکسب کرد.

سید صادق موسوی عنوان نفر اول مسابقات قرآنی جامعه کار،تلاش ورفاه اجتماعی خوزستان راکسب کرد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در دوازدهمین دوره این مسابقات قرآنی جامعه کار،تلاش ورفاه اجتماعی خوزستان که با حضور منتخبین شرکتها وموسسات دولتی وغیر دولتی خوزستان به میزبانی اداره کل کار ،تعاون ورفاه اجتماعی خوزستان در چهار رشته تخصصی برگزار گردید، سیدصادق موسوی کارشناس بهره برداری نیروگاه رامین در رشته تفسیر قرآن موفق به کسب مقام اول گردید .
۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۸۹