اخبار

تائید ۱۳ پیشنهاد تخصصی در بخش شیمی و H.S.E نیروگاه رامین اهواز

تائید ۱۳ پیشنهاد تخصصی در بخش شیمی و H.S.E نیروگاه رامین اهواز
در ششمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات شیمی و H.S.E نیروگاه رامین از ۲۱ پیشنهاد تخصصی ۱۳ طرح مورد بررسی و تائید قرار گرفت.
 به گزارش روابط نیروگاه رامین اهواز : در ششمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات شیمی و H.S.E نیروگاه رامین از ۲۱ پیشنهاد تخصصی ۱۳ طرح مورد بررسی و تائید قرار گرفت.
 
رضا جدیدیان رئیس کمیته نظام پیشنهادات شیمی و H.S.E نیروگاه رامین گفت: طی جلسات قبلی، بررسی تعداد ۲۱ طرح تخصصی را در دستور کار قرار دادیم که طبق بررسی صورت گرفته در این جلسه ۱۳ طرح پیشنهادی از سوی همکاران مورد بررسی و تائید این کمیته قرار گرفت و با توجه به ماهیت فنی این طرحها  و چالشهای متعددی که در طرح اولیه واحدهای نیروگاه وجود دارد ، می توانیم با اجرای اثربخش این پیشنهادات ،منافعی از قبیل صرفه جویی در مصرف انرژی ، مواد ، زمان ، کاهش ضایعات ، بهبود روشهای مهندسی و افزایش بازدهی تجهیزات ایجاد نمائیم.
 
وی گفت:  در این جلسه همچنین نسبت به تعیین برنامه زمانبندی و نظارت بر اجرای پیشنهادات دریافتی از سوی کارکنان تصمیماتی اخذ شد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بمنظور اجرایی شدن این طرحها اقدامات تکمیلی را انجام خواهیم داد.
 
لازم به ذکر است مستندات این طرح ها در سامانه مدیریت دانش نیروگاه رامین به منظور بهره برداری کلیه کارکنان و سایر صنایع مرتبط قابل دسترسی خواهد بود که می توانند بعنوان یک میراث ماندگار تلقی شوند.
۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۴۹