اخبار

جلسه فنی وتخصصی پایش وضعیت تولید در نیروگاه رامین اهواز

جلسه فنی وتخصصی پایش وضعیت تولید در نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : فرهاد اسکندری سرپرست معاونت مهندسی ونظارت فنی ،برگزاری منظم وروزانه این جلسات را ضروری دانست ودر تشریح آن گفت: افزایش نیاز به مصرف انرژی برق در فصل گرما ،تمرکز بیشتر بر تولید ودر مدار بودن تمامی واحدها، امری ضروری است که با برگزاری هرروزه این جلسه ،پایش وضعیت تولید ومباحث فنی پیش روی تولید تصمیم گیری میگردد.
این جلسه هرروز صبح با حضور مدیران ارشد فنی ومهندسی،تعمیرات وبهره برداری نیروگاه  به صورت منظم برگزار میگردد.
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۲۲