اخبار

کارشناس روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز بعنوان کارشناس برتر انتشارات کشور انتخاب شد

کارشناس روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز بعنوان کارشناس برتر انتشارات کشور انتخاب شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور که در تهران و توسط انجمن متخصصان روابط عمومی ایران برگزار شد از سوی هیئت داوران سلطانعلی صحنعلی زاده کارشناس روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب عنوان کارشناس برتر ایران در بخش انتشارات شد.
در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور که در تهران و توسط انجمن متخصصان روابط عمومی ایران برگزار شد از سوی هیئت داوران سلطانعلی صحنعلی زاده کارشناس روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب عنوان کارشناس برتر ایران در بخش انتشارات  شد.
انتشار نشریه سازمانی بصورت فیزیکی والکترونیک وفعالیت موثر اطلاع رسانی در فضای وب وشبکه های اطلاع رسانی از مهمترین دلایل انتخاب وی بود.
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۲۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۹۸