اخبار

عملیات تعمیرات دوره ای استارت بویلر(بویلر کمکی) واحدهای 1تا 4 نیروگاه رامین.

عملیات تعمیرات دوره ای استارت بویلر(بویلر کمکی) واحدهای 1تا 4 نیروگاه رامین.
بویلر کمکی در تولید مستمر وپایدار نیروگاههای بخاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است وبه واقع عملکرد مطلوب تولید این نوع نیروگاهها به کارکرد بویلر کمکی، ارتباطی مستقیم دارد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین:ابوالقاسم صفاررئیس اداره بهره برداری استارت بویلر(بویلر کمکی) واحدهای 1تا 4 نیروگاه با بیان این مطلب افزود: بویلر کمکی در تولید مستمر وپایدار نیروگاههای بخاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است وبه واقع عملکرد مطلوب تولید این نوع نیروگاهها به کارکرد بویلر کمکی، ارتباطی مستقیم دارد.
وی در ادامه گفت:مطابق برنامه  پیشگیرانه وتعمیراتی ، نسبت به نشت یابی اواپراتورها ،رفع نشتی ازبویلر کمکی واقدامات تعمیراتی درتجهیزات مهم این قسمت اقدام نموده ایم 
وی بااشاره به اهمیت این فعالیتها افزود:عمده فعالیتهای تعمیراتی به موزات در مدار بودن و بدون توقف یا محدودیت تولید در حال انجام میباشد.
وی درپایان تحقق افزایش تولید برق واحدها وارتقاءراندمان را از مهمترین اهداف این فعالیت تعمیراتی وپیشگیرانه برشمرد.
🔻آب مقطر بعنوان خوراک اصلی واحدهای 1تا4 نیروگاه در این قسمت تولید می گردد
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۱۶
تعداد بازدید : ۵۳۴