اخبار

عملیات شستشوی مقره های ترانس اصلی واحد1 نیروگاه افق ماهشهر

عملیات شستشوی مقره های ترانس اصلی واحد1 نیروگاه افق ماهشهر
با توجه به پدیده گرد وغباردر منطقه واثر نامطلوب برمقره های سلیکونی خطوط انتقال، شستشوی این مقره هادر پایداری تجهیزات بسیار موثر است.
۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴
تعداد بازدید : ۱,۰۶۰