اخبار

انجام طرح خوداظهاری در پایش زیست محیطی نیروگاه رامین اهواز

انجام طرح خوداظهاری در پایش زیست محیطی نیروگاه رامین اهواز
در راستای الزام اجرای طرح خوداظهاری ، نمونه برداری و اندازه گیری ازپارامترهای زیست محیطی 3 ماهه اول سال 96 توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این نیروگاه اجرا شد .

توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور صورت گرفت ؛

انجام طرح خوداظهاری در پایش زیست محیطی نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در راستای الزام اجرای طرح خوداظهاری ، نمونه برداری و اندازه گیری ازپارامترهای زیست محیطی 3 ماهه اول سال 96  توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این نیروگاه  اجرا شد .

داوود محمودی مدیرعامل نیروگاه رامین اظهار داشت : طرح خوداظهاری وآنالیز اطلاعات پایش ، علاوه بر اجرای الزام قانونی ، جلب رضایت ذینعفان و آگاهی از وضعیت موجود زیست محیطی را در پی دارد و مبنای مدیریت ، پیش بینی ، برنامه ریزی و هدف گذاری بمنظور ارتقاء و بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت قرار می گیرد .

وی گفت : نگاه نیروگاه رامین به محیط زیست بعنوان یک مسئولیت اجتماعی است و اولویت اول شرکت ، حفاظت از محیط و جلوگیری از انتشار آلودگی است لذا توصیه ما به مردم کشور با توجه به شروع فصل گرما ،  صرفه جویی در مصرف برق ورعایت الگوی مصرف در بحث منابع و انرژی است .

محمودی در ادامه اظهار داشت : نیروگاه رامین اهواز طی سالهای اخیر با رعایت الزامات محیط زیستی ، آموزش کارکنان و بروزرسانی تجهیزات صنعتی خود در زمینه صیانت از محیط زیست گامهای موثری برداشته که گازسوز شدن هر 6 واحد تولیدی این نیروگاه از مهمترین این اقدامات بشمار می رود .

ویدا صادقی مسئول محیط زیست نیروگاه رامین نیز گفت : با استناد به بند ب ماده 192 برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و میزان تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمایند که ما نیز بر مبنای الزام فوق الذکر پس از تهیه شرح کار ، ‌تامین منابع مالی و انجام مراحل اداری نسبت به استعلام از آزمایشگاه های صلاحیت دار طبق لیست اعلام شده بر روی پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشوراقدام و درنهایت با آزمایشگاه معتمد محیط زیست قرارداد یکساله منعقد نمودیم 

وی با اشاره به اینکه این آزمایشات در بازه زمانی سه ماهه توسط این آزمایشگاه و بدون هماهنگی قبلی با نیروگاه انجام می شود افزود : اولین دوره آنالیز سال 1396 با نمونه برداری و اندازه گیری از کانونهای دود و پساب در اردیبهشت ماه صورت گرفت که گزارش نتایج خوداظهاری این پایش  ، در دونسخه جهت اداره کل محیط زیست خوزستان و نیروگاه ارسال می شود

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۵۱